فصلنامه مردم نامه، شماره دوم و سوم - زمستان 95 و بهار 96

۱۳,۵۰۰ تومان

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم
ناشر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
تعداد صفحات 220 صفحه
دسته بندی 22
تاریخ انتشار
شابک
قیمت 13500
زبان persian

فهرست مطالب

سخن مولف

فصلنامه تاریخ مردم

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری کتاب مناسب برای خودشان را انتخاب کنند.