زبان صورت

با نگرش کاربردی

۳۷,۰۰۰ تومان

در این کتاب به معرفی، تعریف و توضیح "زبان صورت "  به عنوان ابزار درک احسا س ها و حالت های انسان و در نتیجه توانایی تشخیص فریبکاری پرداخته شده است. شما با فراگیری زبان صورت و زبان بدن، قادر به تشخیص و درک احساساتی که برانگیخته می شوند و حالت ها و رفتاری که نشان داده م یشوند و همچنین تعبیر درست حالت های برگرفته از بروز احساسات و رفتار ناخودآ گاه انسا نها خواهید بود و به این وسیله نه تنها میتوانید از درک درست منظورتان از پیام مورد نظر توسط مخاطب، آ گاه شوید، بلکه می توانید یکسان بودن  ظاهر و باطن افراد؛ یعنی تطابق کلام و تفکرات دیگران، یا به بیان ساد ه تر صداقت یا عدم صداقت آن ها را نیز تشخیص دهید.

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 210 صفحه
دسته بندی 28
تاریخ انتشار
شابک 9789644684722
قیمت 37000
زبان persian

فهرست مطالب

پیشگفتار مولف

مقدمه

نگاه متخصصین در زمینه های گوناگون

پیشگفتار دکتر احمد روستا  (پدر علم بازاریابی ایران)

فصل اول : معرفی علم

بررسی و شناخت هفت حس جهانی

سه سطح بروز احساسات

اشتباهات رایج شناخته شده و قابل وقوع در راستای بهر ه برداری از.. .

فصل دوم: تعاریف و اصطلاحات کاربردی

قوانین نمایش

خطوط پایه احساسی

همزمانی

زبان دور ی جویی )تمایل به فاصله گرفتن(

عبار تهای تاییدی کلاسیک

خود آرام سازی

طفره رفتن از پاسخگویی

طرز فکر جنایتکارانه

بالا انداختن

لذت فریبکاری

فریبکاری غرورآمیز

رو برگرداندن و تفاوت آن با بازخوانی حافظه همراه با قطع

فصل سوم :تشریح ماهیچه های چهره انسان و کارکرد آنها

ماهیچه های حالت دهنده چهره انسان

سیستم کدگذاری حرکت های چهره

فصل چهارم :  روش های تشخیص و تفسیر احساس نفرت

معرفی حس نفرت و شناخت اعضای متاثر از آن

نمونه هایی از نحوه تشخیص و تفسیر بروز نفرت

فصل پنجم:  روش های تشخیص و تفسیر احساس تمسخر

معرفی حس تمسخر و شناخت اعضای متاثر از آن

نمونه هایی از نحوه تشخیص و تفسیر بروز تمسخر

فصل ششم: روش های تشخیص و تفسیر احساس خشم

معرفی حس خشم و شناخت اعضای متاثر از آن

نمونه هایی از نحوه تشخیص و تفسیر بروز خشم

فصل هفتم:  روش های تشخیص و تفسیر احساس ترس

معرفی حس ترس و شناخت اعضای متاثر از آن

نمونه هایی از نحوه تشخیص و تفسیر بروز ترس

فصل هشتم:  روش های تشخیص و تفسیر احساس غم

معرفی حس غم و شناخت اعضای متاثر از آن

نمونه هایی از نحوه تشخیص و تفسیر بروز غم

فصل نهم:  روش های تشخیص و تفسیر احساس تعجب )غافلگیری(

معرفی حس تعجب و شناخت اعضای متاثر از آن

نمونه هایی از نحوه تشخیص و تفسیر بروز تعجب

فصل دهم:  روش های تشخیص و تفسیر احساس شادی )خنده(

معرفی حس شادی و شناخت اعضای متاثر از آن

نمونه هایی از نحوه تشخیص و تفسیر بروز شادی

سخن پایانی

منابع و مراجع

 

سخن مولف

ما بسیار مفتخریم که با گذراندن دوره های آموزشی و اخذ مدارک تخصصی از بزر گترین دانشمند مطرح این علم در سطح دنیا، پروفسور اکمن، که مورد تایید دانشگا ههای معتبر جهانی است، توانستم تئوریها و مباحث علمی مطرح شده در این کتاب را در حضور پلیس آگاهی ناجا، ریاست پلیس آگاهی استان خراسان رضوی مشهد مقدس، مورد تحقیق و بررسی قرار داده و با کار روی پرونده های متعدد، تکنیک ها و فنون مربوطه را به صورت علمی مورد آزمایش قرارداده و به نتایج علمی و مشابه با دانشمندان آمریکایی که با حمایت و نظارت
وزارت دفاع آمریکا، تحقیقات میدانی خود را انجام داده اند، برسیم.
این دستاورد و اقدامات علمی و عملی بدون همکاری های رییس محترم پلیس آ گاهی استان خراسان رضوی، جناب سرهنگ حسین بیدمشکی، که منتج از مثبت نگری، دوراندیشی و علاقه به دانش و پیشرفت های علمی ایشان است، ممکن نبود، لذا زحمات ایشان را پاس داشته و کمال تشکر و قدردانی را از ایشان می کنیم و از خداوند منان خواستار اعطای توانایی های هر چه بیشتر برای این عزیزان هستیم.

دکتر حسین وظیفه دوست
     محسن عبداللهیان

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری کتاب مناسب برای خودشان را انتخاب کنند.