۲۸,۰۰۰ تومان

نقش پول و ارز به‌عنوان یک ابزار مالی و اقتصادی مشترک شناخته شده برای مبادلات تجاری بین مردم و کشورها بسیار با اهمیت بوده و با مسائل اقتصادی و توسعه هر کشوری بسیار مرتبط است. امروزه پول، سیاست‌های پولی و بانکداری در تنظیم روابط اقتصادی و مالی، ایجاد بحران‌های اقتصادی و راه‌‌های رفع آن بحران‌ها بسیار تاثیرگذار است. به‌عبارتی پول به عنوان یک معیار مشترک سنجش ارزش، ضمن ایجاد هماهنگی بین کارشناسان و متخصصان در تحلیل مسائل اقتصادی، ارتباط نزدیکی را با مسائل مهم مالی و اقتصادی همچون نرخ تورم، نرخ بهره، بیکاری و تولید دارا است.

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 306 صفحه
دسته بندی اقتصادی، صنعتی، مالی
تاریخ انتشار
شابک 9789648645385
قیمت 28000
زبان persian

فهرست مطالب

حکایت      

 

پیشگفتار                

 

فصل اول: تاریخچه تحولات پول     

1- 1. پول            

1-2. تاریخچه و سیر تحول پول              

1-3. تعریف پول و انواع آن                 

1-4. اهمیت پول                 

1-5. وظایف پول                

1-6. خواص مطلوب پول        

1-7. اقتصاد تهاتری (پایاپای)                 

1-8. انواع نظام پول             

1-9. شبه پول        

1-10. تاریخچه انتشار پول در ایران         

1-11. بازار پول                 

1-12. تعریف سیاست پولی              

1-13. سیاست‌های پولی در چند کشور منتخب در حال توسعه        

1-14. صندوق بین‌المللی پول (International Monetary Fund) (IMF)             

1-15. نقش پول در جریان قیمت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی            

1-16. سیستم‌های پولی           

1-17. تعادل همزمان بازار کالا و پول                   

 

فصل دوم: نظریه های پولی     

2-1. مقدمه           

2-2. نظریه‌های اولیه در تعیین ارزش پول               

2-3. نظریات پولی کلاسیک                 

2-4. نظریات پولی نئوکلاسیک‌ها            

2-5. نظریه تقاضای پول کینز                

2-6. دلایل تقاضا برای پول از نظر کینز                 

2-7. مکتب شیکاگو (اصالت پول)           

2-8. نظریه درآمدی              

2-9. نظریه روانی پول          

2-10. نظریه عرضه پول        

2-11. پایۀ پولی                 

2-12. ضریب فزاینده پولی      

2-13. تابع تقاضای پول از دیدگاه فریدمن                 

2-14. تعادل بازار پول یا منحنی LM      

2-15. مفهوم تعادل پولی درتاریخ نظریات اقتصادی                  

2-16. مکتب هلند و نظریه تعادل پولی                   

2-17. تعادل پولی وحجم پول درجریان                  

2-18. نتایج تعادل پولی برروی قیمت‌ها                  

2-19. تعادل پولی ودرآمد ملی               

2-20. دیدگاه پولیون             

 

فصل سوم: بانک و بانکداری     

3-1. مقدمه           

3-2. تاریخچه شکل‌گیری بانک              

3-3. منشاء کلمه بانک           

3-4. تعریف بانک                

3-5. تاریخچه بانک‌داری مدرن              

3-6. بانک‌های فعال موجود در ایران        

3-7. وظایف و ماموریت بانک‌ها            

3-8. بانک تجاری                

3-9. قوانین بانکی در ایران                  

3-10. ملی شدن بانک‌هابعد از پیروزی انقلاب اسلامی               

3-11. دلایل ملی شدن بانک‌ها               

3-12. ارکان نظام بانکی         

3-13. بانکداری اسلامی         

3-14. بانکداری اسلامی در برخی کشورهای جهان                  

3-15. بانک جهانی (WB)                  

 

فصل چهارم: بانک مرکزی     

4-1. بانک مرکزی               

4-2. بانک مرکزی در ایران                 

4-3. وظایف بانک مرکزی      

4-4. ابزارهای مدیریتی بانک مرکزی        

4-5. سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی                  

4-6. استقلال بانک مرکزی      

4-7. شاخص‌های سنجش درجه استقلال بانک مرکزی                

4-8. بررسی درجه استقلال بانک مرکزی ایران          

4-9. چالش‌های پیش‌ روی استقلال بانک مرکزی در ایران           

4-10. پیشنهادهایی برای بهبود استقلال بانک مرکزی در ایران      

4-11. مکانیسم‌های انتقال سیاست پولی      

4-12. نقش بانک مرکزی در اعمال سیاست پولی به وسیله بازار بین بانکی                  

4-13. بازار بین بانکی و ضرورت شکل‌گیری آن      

4-14. ابزارهای موجود در بازار بین بانکی سنتی      

 

فصل پنحم: تورم     

5-1. تعریف تورم                

5-2. اندازه‌گیری تورم            

5-3.آثار تورم        

5-4. علل تورم      

5-5. انواع تورم بر حسب علل ایجاد آن                  

5-6. نظریه‌های پولی تورم      

5-7. تورم و انتظارات تورمی               

5-8. تورم در ایران              

5-9. درمان تورم                 

5-10. سیاست‌های ضد تورمی               

5-11.آثار تورم در سطح کلان               

5-12. آثار و عوارض تورم                 

5-13. تورم و نرخ افزایش قیمت             

5-14. شوک ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اثر آن بر تورم                  

5-15. شوک ناشی از تحریم‌ها               

5-16. کنترل تورم               

5-17. تورم اندازه‌گیری شده و تورم واقعی               

5-18. تورم منفی و بدهی        

5-19. برآورد پراکندگی قیمت نسبی          

5-20. مدل تورم و پراکندگی قیمت‌های نسبی             

 

فصل ششم: اشتغال و بیکاری     

6-1. معرفی شاخص‌های کلیدی بازار کار                

6-2. تعریف بیکاری             

6-3. انواع بیکاری               

6-4. علل بیکاری                

6-5. منحنی فیلیپس               

6-6. دیدگاه کلاسیک‌ها           

6-7. عوامل موثر در عرضه و تقاضای نیروی کار                  

6-8. تابع تولید کلاسیک          

6-9. دیدگاه کینزین‌ها             

6-10. منحنی دستمزد -کارایی               

6-11. نقش مخارح دولت بر تولید، اشتغال و تورم      

6-12. اثر وضع کف دستمزد بر سطح اشتغال            

6-13. تعادل در بازار اشتغال                

6-14. ویژگی‌های بازار اشتغال              

6-15. بیکاری و نرخ تغییر در دستمزد‌های پولی         

6-16. انواع بیکاری ساختاری               

6-17. تاثیر درآمد پایه بر بیکاری             

6-18. بیکاری ناشی از عرضه              

6-19. بیکاری ناشی از تقاضا                

6-20. بیکاری تعادلی            

6-21. بیکاری در کشورهای در حال توسعه              

 

فصل هفتم: ارز     

7-1. مقدمه           

7-2. تعریف ارز و نرخ ارز                  

7-3. مبانی نظری نرخ ارز      

7-4. بازار ارز      

7-5. ارزهای قابل تبدیل          

7-6. قابلیت تبدیل پول یک کشور به پول سایر کشورها               

7-7. تقسیم ارزهای جهان به معتبر و ضعیف             

7-8. حق برداشت مخصوص SDR= Special Drawing Right             

7-9. بازار ارز خارجی          

7-10. انواع نرخ ارز            

7-11. انواع نام‌های ارز         

7-12. روش‌های تعیین نرخ ارز              

7-13. مقایسه نظام‌های نرخ ثابت ارز با نرخ شناور ارز              

7-14. قاعده قیمت‌های یکسان                

7-15. عرضه ارز               

7-16. تغییرات نرخ ارز         

7-17. سیاست‌های پولی و مالی در نظام‌های ارزی ثابت و شناور                

7-18. نظام ارزی ایران         

7-19. رابطه بین سیاست‌های پولی و نرخ ارز در ایران             

7-20. تاثیر نوسانات نرخ ارز بر فعالیت‌های اقتصادی کشور         

7-21. رابطه میان نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی در اقتصاد      

 

نمونه سوالات     

فصل اول: تاریخچه تحولات پول             

فصل دوم: نظریه های پولی      

فصل سوم: بانک و بانکداری                 

فصل چهارم: بانک مرکزی      

فصل پنجم: تورم                  

فصل ششم: بیکاری و اشتغال                 

فصل هفتم: ارز      

سوالات بازار پول و سرمایه برای دانشجویان رشته مدیریت مالی مقطع کارشناسی ارشد                 

 

منابع و ماخذ           

 

سخن مولف

تدوین این نوشتار حاصل ده سال تجربه تدریس در دانشگاه‌های کشور از جمله دانشگاه‌های تهران، خوزستان و سایر مراکز آموزشی بوده و تلاش شده که با زبان ساده و گویا مطالب را عرضه بدارم. پیشاپیش از پیشنهادها و انتقادهای اساتید و دانشجویان عزیز که موجب بهبود کیفیت این نوشتار است قدردانی به‌عمل می‌آید. امیدورام همه در پناه خداوند سبحان گام‌هایی برای اعتلای ایران اسلامی برداریم.

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری کتاب مناسب برای خودشان را انتخاب کنند.