توسعه ی صنعتی بلوک شرق در دوره ی پساکمونیستی

۴۰,۰۰۰ تومان

کلاسترینگ اقتصادی، راهکار نجات کشورها در شرایط رکود

 

پس از فروپاشی شوروی و تقسیم جغرافیایی این امپراطوری به حوزه‌های سیاسی کوچک‌تر، شمال غرب آسیا شاهد شکل‌گیری کشورهایی با اقتصادهای خرد و کم‌توان بود که دوران پساکمونیستی را به سختی می‌گذراندند و مردم این کشورها با گرسنگی و بیکاری و فقر دست به گریبان بودند. اما برخی از این کشورها با به‌کارگیری الگوی جدید اقتصادی مبتنی بر همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک به توسعه نسبی در حوزه صنعت و تکنولوژی رسیدند.

همکاری اقتصادی روسیه و اوکراین در شمال غرب آسیا بهترین نمونه از این توسعه مشترک است. در منطقه اروپای شرقی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد و زبان تقریبا مشابه و فرهنگ یکسان، به کشورهای لهستان، مجارستان و جمهوری چک اجازه داده است که در یک خوشه اقتصادی قرار گرفته و با کمک هم، یک ائتلاف قدرتمند اقتصادی شکل دهند. به این نوع همکاری‌های اقتصادی، کلاسترینگ یا خوشه‌بندی می‌گویند.

کتاب «توسعه صنعتی بلوک شرق در دوره پساکمونیستی» به بررسی شیوه‌های متفاوت ایجاد ائتلاف اقتصادی توسط روسیه و اوکراین به عنوان یک خوشه و لهستان، مجارستان و جمهوری چک به عنوان خوشه دیگر پرداخته است و نشان می‌دهد که چطور یک هدف مشترک اقتصادی در دو منطقه متقاوت و با دو رویکرد واگرا اجرا شده و در هر دو صورت نیز موفق عمل کرده و نتایج درخشانی بر جای گذارده است.

این کتاب با بیان تجربه واقعی کشورها و رویکرد تحلیلی مبتنی بر اطلاعات آماری، منبع بسیار خوبی است برای دانشجویان و پژوهشگرانی که قصد دارند الگوی مشابهی را برای ایران و کشورهای همسایه تصویر کرده و برای رشد اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه مدل مبتنی بر ائتلاف اقتصادی ارائه دهند.

منظور از ائتلاف اقتصادی یا کلاسترینگ اقتصادی این است که چند کشور با وجوه اشتراک اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، زبانی، جغرافیایی یا ... در قالب یک کارگروه، برنامه‌های اقتصادی و پروژه‌های اجرایی مشترک را در نظر گرفته و بر اساس یک طرح تقسیم کار و تقسیم سرمایه‌گذاری، هریک به نوبه خود برای به ثمر رسیدن این برنامه‌ها و بهره‌مندی از بخش مشخصی از سود حاصله تلاش نمایند. این روش در صورت اجرای صحیح ممکن است به ظهور یک قطب اقتصادی چندملیتی منجر شود که در قالب ایجاد شرکتی چندملیتی یا برندی بین‌المللی بروز می‌کند. در واقع کلاسترینگ در برخی مواقع منجر به Joint Venture‌ می‌گردد.

شرکت افسانه‌ای سونی‌اریکسون حاصل یک کلاسترینگ بین‌المللی موفق بین ژاپن و سوئد است. همچنین شرکت ائتلافی Japan Display یک نمونه منحصربفرد از همکاری ملی شرکت‌های ژاپنی سونی، توشیبا و هیتاچی در صنعت تحقیق، توسعه و تولید صفحات نمایشگر با تراکم پیکسلی بالا است که برای مقاله با رقبای کره‌ای مانند سامسونگ و ال‌جی شکل گرفت.

در ادامه به برخی از سرفصل‌هایی که در کتاب توسعه صنعتی بلوک شرق در دوره پساکمونیستی آمده است اشاره می‌کنیم:

 • ائتلاف راهبردی بین‌المللی فرصتی برای رشد بنگاه‌های بومی
 • شبکه‌های صنعتی بین‌المللی در میانه فرایند مدرن‌سازی با رهبریت بومی
 • درک پیوند میان شرکت‌های فراملیتی و بازسازی و تجدید ساختار صنعتی
 • معرفی مدل‌های مبتنی بر انحصار چندقطبی
 • جداسازی عمودی، ادغام و بازادغام هولدینگ‌ها
 • نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در توسعه صنعت و اقتصاد
 • رشد بنگاهی از طریق کارآفرینی و هم‌سویی شبکه‌ای
 • و ...

در انتها لازم به ذکر است که ترجمه روان این کتاب با همت و تلاش استاد ارجمند و صاحب‌نظر اقتصادی کشور، جناب آقای محمدابراهیم محجوب انجام شده که با دقت نظر بالای ایشان همراه بوده و این کتاب را به منبعی موثق برای کارشناسان و برنامه‌ریزان صنعتی و اقتصادی کشور تبدیل کرده است.

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم دکتر محمد ابراهیم محجوب
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 408 صفحه
دسته بندی تجربه های توسعه
تاریخ انتشار
شابک 9789644686221
قیمت 40000
زبان persian

فهرست مطالب

سخن ناشر                    

 

فصل اول. پیشگفتار         

مضامین اصلی               

 1. ائتلاف راهبردی بینالمللی فرصتی برای بنگاههای بومی در لهستان، مجارستان...          
 2. ائتلافراهبردی بینالمللی شکل تازهای از جذب بنگاههای بومی در ...    
 3. نقش ائتلافهای راهبردی بینالمللی در بازسازی صنعتی بلوک شرق    
 4. شبکههای صنعتی بینالمللی در میانۀ فرآیند مدرنسازی با رهبری بومی و خارجی    

سهم اصلی کتاب            

چشمانداز تازهای از ائتلافهای راهبردی بینالمللی            

جا دادن ائتلافهای راهبردی در شبکههای صنعتی بینالمللی شرکتهای فراملیتی                   

درک پیوندهای میان شبکههای صنعتی بینالمللی و بازسازی صنعتی                    

این کتاب برای کیست؟                    

 

فصل دوم. شبکههای صنعتی بینالمللی و تجدید ساختار صنعتی در فرایند تحول پساسوسیالیستی

2-1. دیدگاههای نظری متفاوت دربارۀ ائتلافهای راهبری بینالمللی و  ...             

2-1-1. ائتلاف راهبردی بینالمللی بهمثابه «پیوند کانونی» در درون شبکههای ...                

نقش عوامل نهادی         

مدلهای مبتنی بر انحصار چند قطبی                 

علم اقتصاد نهادی نوین                  

نظریۀ نهادی                 

نتایج پژوهش               

نقش ناکاملی بازار         

اقتصاد هزینههای معامله                 

نظریۀ نمایندگی             

نتایج پژوهش               

خلق ارزش در ائتلافهای راهبردی بینالمللی                   

نظریههای منبعمحور                     

نتایج پژوهش               

2-1-2 امتزاج ائتلافهای راهبردی بینالمللی در شبکههای صنعتی                     

2-1-3 ظرفیتها و محدودیتهای نظریههای موجود دربارۀ ائتلافهای ...              

2-2. شبکههای صنعتی بینالمللی و تجدید ساختار صنعتی در دورۀ تحول ...          

مرور نکات کلیدی          

2-2-1 . عوامل نهادی شکلدهندۀ دینامیک ائتلافهای راهبردی بینالمللی             

2-2-2 جداسازی عمودی، ادغام (و بازادغام) شبکهای، و بنگاههای بومی ناکامل                   

2-2-3 انتقال توانشها و منابع بخشمحور در زمینههای بازار، فناوری و ...        

2-2-4. تغییر شبکههای صنعتی: مقایسۀ رهبری داخلی و خارجی فرآیند مدرنسازی              

2-3.جمعبندی و نتیجهگیری            

 

فصل سوم. تحرک شبکههای صنعتی بینالمللی در اروپای مرکزی        

3-1. ائتلافها و رشد بنگاهها در اروپای مرکزی: یک چارچوب مفهومی              

3-1-1. سرشت گذرا و متمایز ائتلافهای راهبردی بینالمللی در اروپای  ...          

3-1-2. ائتلافها و راههای رشد بنگاهها           

3-2. تحلیل تجربی فعالیت معطوف به ائتلاف راهبردی بینالمللی: برخی از  ...                      

3-3. بحث                     

جنبههای بخش محور ائتلافها        

قدرت چانهزنی و کنترل ائتلافهای راهبردی بینالمللی در اروپای مرکزی             

ائتلافهای گذرا در برابر ائتلافهای متمایز                      

هولدینگها و ائتلافها                   

ائتلافبهعنوان مسیر رشد             

3-4. نتیجهگیری           

 

فصل چهارم. ائتلافها و چندتکهسازی محصول در صنایع رایانه و نرمافزار اروپای مرکزی        

4-1. ائتلافهای راهبردی و چندتکهسازی محصول در صنعت رایانۀ شخصی        

مطالعات موردی برگزیده                 

جیتیتی کامپیوتر          

4-2. ائتلاف و چندتکهسازی محصول در صنعت نرمافزار                   

گزیدۀ مطالعات موردی                    

4-3. نتیجهگیری           

 

فصل پنجم. نقش سرمایهگذاری مستقیم خارجی و ائتلافهای راهبردی در تجدید ساختار صنعتی

5-1. چالشها و میراث تولیدکنندگان اروپای مرکزی          

5-1-1. چالشهای بخش مخابرات اروپای مرکزی              

5-1-2. تشکیل ائتلافهای راهبردی بینالمللی                  

مجارستان                     

لهستان         

جمهوری چک               

5-2. نقش ائتلافهای راهبردی بینالمللی در تکامل تولید تجهیزات  ...                 

5-2-1. صنعت تولید تجهیزات کلیدزنی در مجارستان         

5-2-2. صنعت تولید تجهیزات کلیدزنی در لهستان             

5-2-3. صنعت تولید سامانههای کلیدزنی در جمهوری چک                 

5-3. جمعبندی و نتیجهگیری           

 

 

فصل ششم. نقش سرمایهگذاری مستقیم خارجی و ائتلافهای راهبردی در ادغام صنایع الکترونیک اروپای مرکزی در شبکههای صنعتی جهانی: از تولید تا ادغام مبتنی بر فناوری     

6-1. از مجتمع‌های الکترونیک سوسیالیستی تا زیرمجموعه‌های تولیدی و ...           

مجتمع های سوسیالیستی سابق          

6-2. ارتقای تولید و یک پارچه سازی فناوری محور صنایع الکترونیک اروپای مرکزی           

6-3: نتیجه گیری                 

 

فصل هفتم. رشد بنگاهی از طریق کارآفرینی و همسویی شبکه ای مورد ویدیوتون           

7-1: پیشینه و معرفی           

7-2. تولید پیمانی: بستری برای بقا و رشد      

7-3. آیا ویدیوتون به اروپای شرقی می رود؟               

7-4. هولدینگ ویدیوتون در کسوت سازمان دهندۀ شبکه              

7-5. پارک های صنعتی و شبکه های بومی      

7-6. تسهیلات مولد، کارآفرینی، و شبکه ها                  

7-7. یک گام به پس، دو گام به پیش                 

7-8. چالش راهبردی: شیوۀ پرهیز از دام پیمان‌کاری                 

7-9. پیامدهای رشد ویدیوتون: انتقال ها و خوشه بندی ها             

7-10. جمع بندی و نتیجه گیری          

 

سخن مولف

ترجمه روان کتاب با همت و تلاش استاد ارجمند و صاحب‌نظر اقتصادی کشور جناب آقای محمد ابراهیم محجوب انجام شده که همراه با دقت‌نظر بالای ایشان بوده است. ضمن تشکر از زحمات ایشان، از تلاش همکاران شرکت چاپ و نشر بازرگانی بابت فراهم کردن زمینه انتشار این اثر تشکر می‌شود. از واحد سفارشات آقای حبیب حبیب‌زاده، واحد آماده سازی خانم هانیه امیری قادی، واحد چاپ آقای حسین محمدی، واحد بازاریابی و فروش آقای محمدجواد ولی‌زاده، واحد مالی و اداری آقای بهروز حسین‌نژاد و هم‌چنین از جناب آقای مهندس خدادوست مدیرعامل سابق این شرکت بابت فراهم کردن مقدمات ترجمه این کتاب تقدیر و تشکر می شود.

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری کتاب مناسب برای خودشان را انتخاب کنند.