توسعه ی صنعتی بلوک شرق در دوره ی پساکمونیستی

۴۰,۰۰۰ تومان

پس از فروپاشی شوروی و تقسیم جغرافیایی این امپراطوری به حوزه‌های سیاسی کوچک‌تر، شمال غرب آسیا شاهد شکل‌گیری کشورهایی با اقتصادهای خرد و کم‌توان بود که دوران پساکمونیستی را به سختی می‌گذراندند و مردم این کشورها با گرسنگی و بیکاری و فقر دست به گریبان بودند. اما برخی از این کشورها با به‌کارگیری الگوی جدید اقتصادی مبتنی بر همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک به توسعه نسبی در حوزه صنعت و تکنولوژی رسیدند.

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم دکتر محمد ابراهیم محجوب
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 408 صفحه
دسته بندی 25
تاریخ انتشار
شابک
قیمت 40000
زبان persian

فهرست مطالب

سخن مولف

بررسی موردی:لهستان ،مجارستان،جمهوری چک

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری کتاب مناسب برای خودشان را انتخاب کنند.