مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم محمد سردارنیا
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 370 صفحه
دسته بندی 25
تاریخ انتشار
شابک
قیمت 48000
زبان persian

فهرست مطالب

سخن مولف

گسترش جهانی شرکت های چینی چگونه تجارت را برای همیشه تغییر خواهد داد

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری کتاب مناسب برای خودشان را انتخاب کنند.