مدیریت خرید و مناقصه عملیاتی

۲۰,۰۰۰ تومان

مدیریت واحد خرید می‌تواند، نقش مهمی در خرید مواد اولیه، ماشین‌آلات، لوازم یدکی و قطعات، خدمات و کالای تجاری و کاهش فساد و از مدافتادگی، هزینه و افزایش گردش سرمایه‌ی واحدهای صنعتی و تجاری داشته باشد.
موفقیت در موارد ذکرشده نیاز به:
برنامه‌ریزی خرید، ایجاد سیستم اطلاعاتی، بانک اطلاعاتی، اطلاع از روش‌های تامین منابع، فنون خرید IT، برون‌سپاری out sourcing و “Bench Marking”، مدیریت جامع (TQM) و آشنایی با تحولات محیط کسب و کار، روش‌های خرید و غیره دارد.
واحدهای دولتی که سالیانه صدها میلیارد تومان خرید داخلی و خارجی دارند، روش مدونی برای خریدهای جزئی، متوسط و عمومی از طریق مناقصه برای آن‌ها وجود دارد.
آشنایی با جزئیات عملیات خریدهای دولتی نیاز به تجربه و اطلاعات عملیاتی دارد.

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 168 صفحه
دسته بندی راهنمای بازرگانی و گمرکی
تاریخ انتشار
شابک 9789644685347
قیمت 20000
زبان persian

فهرست مطالب

بخش اول، کلیات درباره خرید کالا         

تعریف خرید               

شرایط تحویل (Delivery Terms)         

اهداف خرید و خط‌مشی خرید      

اهمیت واحد خرید و تدارکات در واحدهای تولیدی        

فنون نوین خرید          

جریان اطلاعات در بخش خرید                 

ساختار هزینه در سیستم توزیع، روند بازار مصرف در خرید کالا              

بررسی بازار و خرید               

بهبود کارایی             

انواع روش‌های تجزیه و تحلیل اقلام خرید                 

آنالیز ارزش (Value Analysis)           

طبقه‌بندی کالا و مواد برحسب ABC          

مبانی طبقه‌بندی ABC              

بهبود کارایی تجزیه و تحلیل اقلام (برحسب کدینگ و ارزش)                

Case-Study         

برنامه‌ریزی خرید      

برنامه‌ریزی برای تهیه و تامین ماشین‌آلات، مواد اولیه، قطعات                 

ایجاد مرکز اطلاعاتی منابع خرید               

مراحل انتخاب منابع خرید (بانک خرید)      

برنامه‌ریزی خرید      

 

بخش دوم، انواع خرید

انواع خریدهای داخلی              

قرارداد خرید سلف                 

فرآیند خرید و آیین‌نامه‌ی معاملات             

فرق خرید دولتی و موسسات خصوصی     

روش‌های پرداخت در خریدهای داخلی       

تعریف اعتبار اسنادی (Documentary Credit)                

ویژگی‌های دیگر اعتبار اسنادی                

تاریخ‌ها در اعتبار اسنادی          

نمونه یک اعتبار اسنادی ریالی در خرید داخلی Case - Study             

روش پرداخت در پیمان‌کاری                 

 

بخش سوم، مناقصه Tenders

مناقصه چیست و به چه منطور مناقصه‌ای انجام می‌شود             

تعاریف در مناقصه                 

انواع موسسات پیمانکاری          

شرکت‌های پیمانکاری              

طبقه‌بندی انواع مناقصات          

اعضای کمیسیون مناقصه          

اعضای کمیسیون مناقصه عبارتند از:         

مراحل اجرای طرح                

دستورالعمل مناقصه و کاربرگ آن           

برخی از مندرجات کاربرگ مناقصه          

فرآیند برگزاری مناقصات         

مستندسازی پیش از فراخوان                  

ارزیابی کیفی مناقصه‌گران شامل چه مواردی است؟                

فراخوان مناقصه        

طبقه‌بندی مناقصه از نظر فراخوان            

انتخاب نوع مناقصه                

نمونه‌ی مستندسازی انتخاب نوع مناقصه     

انتخاب نوع مناقضه (توسط دستگاه مناقضه‌گزار)        

فرم دعوت‌نامه‌ی شرکت در مناقصه‌ی محدود           

قانون برگزاری مناقصات آیین‌نامه‌های مربوطه          

فرق آگهی مناقصه- آگهی فراخوان ارزیابی پیمانکار                

آگهی مناقصه           

برگزاری مناقصه بین‌المللی        

مراحل مناقصه         

مراحل مناقصه و ضمانت‌نامه‌ها               

کاربرد ضمانت‌نامه در مراحل مناقصه       

تنظیم قرارداد پیمانکاری           

انواع قراردادهای پیمانکاری     

مراحل مناقصه و اخذ ضمانت‌نامه انجام تعهدات و پیش‌پرداخت                

انواع ضمانت‌نامه‌ها                

عملیات صدور ضمانت‌نامه‌ی ارزی          

عملیات اجرایی         

بیمه‌نامه‌ها               

تحویل موقت (Provisional)               

ارزیابی در معاملات دولتی         

معیارهای ارزیابی تامینکنندگان (فروشندگان)            

ارزیابی تامین‌کنندگان و پیمانکاران             

ارزیابی تامین‌کنندگان (پیمانکاران)             

شرایط لغو  آگهی مناقصه          

شرایط تجدید آگهی مناقصه         

وظایف هیات رسیدگی به شکایات               

مراحل ترک تشریفات مناقصه                  

 

بخش چهارم، ضمایم

آگهی مناقصه‌ی عمومی یک‌مرحله‌ای‌          

آگهی تمدید مناقصه‌ی عمومی دومرحله‌ای                

مناقصه‌ی دومرحله‌ای               

آگهی فراخوان ارزیابی پیمانکاران             

آگهی مناقصه‌ی عمومی یک‌مرحله‌ای          

آگهی مناقصه‌ی عمومی             

فرآیند مناقصه‌ی محدود یک‌مرحله‌ای          

مناقصه‌ی عمومی دومرحله‌ای                  

دستورالعمل شرکت در مناقصه                

 

بخش پنجم، قانون برگزاری مناقصات     

فصل اول ـ کلیات      

فصل دوم ـ سازماندهی مناقصات              

فصل سوم ـ برگزاری مناقصات               

فصل چهارم ـ مقررات مناقصات              

 

منابع و مراجع          

 

سخن مولف

موارد عملیاتی، در تدوین و تنظیم آگهی مناقصه، فراخوان مناقصه، صورت‌جلسات، مستندسازی، نمودار مراحل عملیات، تحویل موقت، قطعی و ارائه‌ی ضمانت‌نامه و بیمه‌نامه در مراحل مذکور در این مجموعه آورده شده است.
مطالعه‌ی این مجموعه را به دانشجویان مدیریت، اقتصادی، بازرگانی، صنایع و سایر دست‌اندرکاران توصیه می‌کند.
ایرج زینال‌زاده

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری کتاب مناسب برای خودشان را انتخاب کنند.