تغییر سایت و امکانات ویژه برای کاربران شرکت چاپ و نشر

۲۰۱۹-۰۱-۲۰ ۱۰:۱۹:۵۳
زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۱۰ دقیقه

 

شرکت چاپ و نشر بازرگانی در راستای ارائه خدمات مناسب تر به فرهیختگان و اصحاب قلم و اهالی مطالعه، با غنی کردن مشخصات کتب خود در وب سایت جدید خود، از جمله درج فهرست کتاب، سخن مولف امکان سرچ تخصصی و خرید الکترونیکی سعی در تسهیل تعاملات با مشتریان خود کرده است.

همچنین واحد نشر الکترونیک این شرکت در نظر دارد در آینده نزدیک امکان ارائه کتب و سایر محتواهای خود در قالب EBOOK و AUDIO BOOK  نیز از طریق همین وب سایت مهیا نماید.

امید است با ایجاد روابط تعاملی با جامعه مخاطبین بتوان نیازهای تخصصی و علمی فعالان اقتصادی و پژوهشگران حوزه های مدیریت و بازرگانی کشور را بیش از پیش مرتفع نمود.

 

 

واحد نشر الکترونیک
شرکت چاپ و نشر بازرگانی